Subsidies

Foto: Levien Willemse

Een kaart van de wereld waarop Utopia niet voorkomt is de moeite van het bekijken niet waard.

Oscar Wilde

Met deze subsidies draagt de stichting bij aan het vergroten van de internationale kennisoverdracht omtrent deze ziekten. De aandacht gaat met name uit naar het ondersteunen van medisch wetenschappelijk onderzoek. Bij het verlenen van een subsidie letten wij op het wetenschappelijk rendement van het ingediende onderzoek en de relevantie ervan voor de verbetering van het inzicht in hart- en vaatziekten, osteoporose en urologische aandoeningen.

Subsidieaanvraag

Download

Algemene VoorwaardenSubsidies_Algemene_Voorwaarden 9/22 (38KB)
Quick ScanAanvragen

Bent u uitgenodigd om een ​​aanvraag in te dienen door een van onze bestuursleden?

JaNee

Sorry. Een aanvraag kan alleen op uitnodiging ingediend worden.