Subsidie

Prof. dr. J. M. Geleijnse

v.l.n.r.: L. Heerkens, MSc en Prof. J. M. Geleijnse
Foto: Levien Willemse

Hart / Vaat

Alle subsidies

Gepersonaliseerde voeding voor hartpatiënten

Wageningen University & Research Wageningen

Onderzoek heeft aangetoond dat naast medicatie ook gezonde voeding kan beschermen tegen voortijdig overlijden bij hartpatiënten. Echter, richtlijnen omtrent gezonde voeding zijn vaak niet toegespitst op de biologie van de patiënt, terwijl niet elke hartpatiënt dezelfde is.

Luc Heerkens is sinds 1 september 2020 als promovendus werkzaam bij Wageningen Universiteit. Hij onderzoekt in hoeverre genetische aanleg en stoffen in het bloed (biomerkers) het sterfterisico na een hartinfarct kunnen voorspellen. Hij richt zich daarbij in het bijzonder op de rol van voeding en de lever. Middels diepgaande studies wil hij nagaan of leververvetting ten grondslag ligt aan de gezondheidseffecten van onder andere vetzuren, koffie en alcohol.

In zijn onderzoek maakt Luc gebruik van het Alpha Omega Cohort, een langlopend onderzoek bij 4837 patiënten met een doorgemaakt hartinfarct bij wie uitgebreide metingen zijn gedaan van de voeding, leefstijl, en het cardiovasculaire risicoprofiel. De patiënten worden al meer dan 10 jaar gevolgd voor sterfte aan hart- en vaatziekten en andere oorzaken. De resultaten uit het project van Luc Heerkens kunnen bijdragen aan een voedingsadvies “op maat” voor patiënten met coronaire hartziekten. In het project wordt nauw samengewerkt met Erasmus MC Rotterdam, met name op het gebied van biomerkers en genetisch onderzoek.

Professor J. M. Geleijnse
December 2022