Subsidie

Prof. dr. J. M. Geleijnse

v.l.n.r.: L. Heerkens, MSc en Prof. J. M. Geleijnse
Foto: Levien Willemse

Hart / Vaat

Alle subsidies

Gepersonaliseerde voeding voor hartpatiënten

Wageningen University & Research Wageningen

Onderzoek heeft aangetoond dat naast medicatie ook gezonde voeding kan beschermen tegen voortijdig overlijden bij hartpatiënten. Echter, richtlijnen omtrent gezonde voeding zijn vaak niet toegespitst op de biologie van de patiënt, terwijl niet elke hartpatiënt dezelfde is.

Bij ruim 4000 hartpatiënten (Alpha Omega Cohort) die al ruim 10 jaar worden gevolgd gaan we bestuderen hoe voeding het sterfterisico beïnvloedt aan de hand van de erfelijke aanleg van de patiënt in combinatie met stoffen in het bloed (biomerkers) en cardiovasculaire risicofactoren. Eerder is in dit cohort aangetoond dat alcohol, zuivel, koffie, n-6 en n-3 vetzuren een ongunstig dan wel gunstig effect hebben op het risico op vroegtijdig overlijden. Het biologische mechanisme achter deze gevonden associaties is echter nog onbekend. Kennis van deze mechanismen is essentieel om tot gepersonaliseerde voedingsadviezen te komen.

We verwachten met dit project het sterfterisico bij hartpatiënten te kunnen verlagen door middel van advies over voeding, rekeninghoudend met de verschillen tussen patiënten. Met onze bevindingen kunnen vragen van patiënten beantwoord worden, zoals: ‘’Draagt koffie, naast medicatie, bij aan mijn gezondheid?’’ en ‘’Kan ik beter wel of geen alcohol consumeren gezien mijn biologische risicoprofiel?’’

Professor J. M. Geleijnse