Subsidie

Prof I. Kardys

Foto: Levien Willemse

Hart / Vaat

Alle subsidies

Deel 3:
Prognose en pathofysiologie van hartfalen

€ 900.000*

Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Deel 3 van de onderzoekslijn: Profielen van circulerende eiwitten bij patiënten in verschillende cardiale ejectie fractie categorieën en gezonde controles

Het doel van het onderzoek is om de patronen van eiwitten die in het bloed circuleren te vergelijken tussen het Bio-SHiFT cohort (patiënten met overwegend hartfalen met verminderde pompfunctie) en het HELPful cohort (patiënten met behouden pompfunctie maar met een verstoorde relaxatie (ontspanning) van de hartkamer, alsmede gezonde controles). Indien er verschillen worden gevonden kan dit leiden tot verdere inzichten in het ontstaansmechanisme van beide afwijkingen.

Update december 2022:

In dit onderzoek worden gegevens gebruikt uit 2 bestaande studies, Bio-SHiFT en HELPful. De eiwitmetingen zijn reeds verricht in beide cohorten. De data van het Bio-SHiFT en HELPful cohort worden nu uniform gemaakt en samengevoegd. Vervolgens zullen de statistische analyses starten.

Prof. I. Kardys

* Budget voor de drie onderzoeken

Contact
Rut Hausherr Kruidenier (mevr.)
Jaap Schouten Foundation
Bestuurslid en Secretaris
Tel 010 846 45 34
rhk@schoutenfoundation.org