Subsidie

Prof. I. Kardys

Foto: Levien Willemse

Hart / Vaat

Alle subsidies

Deel 1:
Prognose en pathofysiologie van hartfalen

€ 900.000*

Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Deel 1 van de onderzoekslijn: Inzichten in prognose en pathofysiologie van hartfalen met behouden ejectie fractie door longitudinale metingen van circulerende eiwitten

Het doel van het onderzoek is om de inschatting van de prognose van individuele patiënten met hartfalen te verbeteren. Hierbij richt het onderzoek zich specifiek op zgn. hartfalen met behouden ejectie fractie (HFpEF). Verbeterde inschatting van de prognose wordt bereikt door herhaaldelijk in de tijd een uitgebreide set van eiwitten in het bloed te bepalen en deze eiwitpatronen te relateren aan het ziektebeloop (SEH bezoek of ziekenhuisopname voor decompensatie, of overlijden). Een dergelijke geïndividualiseerde inschatting van de prognose creëert mogelijkheden voor betere timing van extra maatregelen om ziekenhuisopnames te voorkomen en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Bovendien beoogt dit onderzoek om de herhaalde metingen van de eiwitten in het bloed te gebruiken om gedetailleerde eiwit-gebaseerde subtypen van HFpEF te onderzoeken, die specifieke klinische kenmerken en verschillen in prognose laten zien. Hieruit kunnen inzichten worden afgeleid over de onderliggende ontstaansmechanismen van HFpEF.

Update december 2022: 

In dit project zullen 200 patiënten met hartfalen met behouden ejectiefractie (HFpEF), worden bestudeerd. Wij zullen in deze patiënten tijdspatronen van eiwitten in het bloed analyseren, en onderzoeken of deze patronen een relatie laten zien met de prognose. Ook zullen we onderzoeken of we d.m.v. deze eiwitten, subgroepen (fenotypen) van patiënten kunnen identificeren met verschillende kenmerken en verschillende prognose. Er is in de afgelopen periode gewerkt aan het verkrijgen van de benodigde goedkeuringen en aan de voorbereidingen t.b.v. deze nieuwe studie. Naar verwacht zullen de eerste patienten binnen de komende weken worden geincludeerd in het Erasmus MC, en aansluitend zal de inclusie opeenvolgend starten in de andere centra.

Prof. I. Kardys

* Budget voor de drie onderzoeken