Subsidie

Prof. dr. J. M. Geleijnse

Foto: Levien Willemse

Hart / Vaat

Alle subsidies

Nierschade en sterfte na een hartinfarct: de rol van voeding en leefstijl

Wageningen University & Research Wageningen

Hartpatiënten lijden vaak aan nierschade die kan leiden tot vroegtijdig overlijden. Er zijn aanwijzingen dat maatregelen op het gebied van voeding en leefstijl het verlies van de nierfunctie kunnen tegengaan, maar we weten nog niet goed hoe dat werkt. Ook weten we niet waarom hartpatiënten onderling van elkaar verschillen wat hun risico op nierschade betreft.

Bij ruim 4.800 hartpatiënten die al meer dan 10 jaar worden gevolgd (in het kader van het onderzoek ‘Alpha Omega Cohort’), gaan we bestuderen welk verband er bestaat tussen voeding en leefstijl enerzijds en het risico op nierschade en vroegtijdige sterfte anderzijds.

Van sommige factoren hebben we al een vermoeden dat ze een (gunstig dan wel ongunstig) effect hebben, zoals het gebruik van visolie, drinken van koffie of alcohol, roken en het innemen van vitamine D. Wanneer we een veelbelovend verband vinden, gaan we op zoek naar het biologische mechanisme erachter. Dat doen we aan de hand van bepaalde stoffen in het bloed (zogenaamde ‘biomerkers’), waarbij we rekening houden met verschillen tussen patiënten, zoals hun erfelijke aanleg.

We verwachten met dit project nauwkeuriger te kunnen voorspellen welke hartpatiënten risico lopen op nierschade en overlijden. Onze bevindingen gaan de patiënt helpen om betere keuzes te maken op het gebied van voeding en leefstijl. Samen met een arts of diëtist kunnen ze dan antwoord vinden op vragen als: “Kan ik beter wel of niet drie koppen koffie per dag drinken?”, “Is mijn leefstijl goed op mijn biologische risicoprofiel afgestemd?” en “Kan ik, naast medicatie, met voeding nog iets doen aan mijn gezondheid?”

Met dit project willen we bijdragen aan de kwaliteit van leven van hartpatiënten en hen helpen om met voeding en leefstijl weer de regie over hun gezondheid terug te krijgen. Hiermee kunnen ook het medicijngebruik en de zorgkosten bij deze groep mensen worden teruggedrongen.

Professor J. M. Geleijnse

Contact
Rut Hausherr Kruidenier (mevr.)
Jaap Schouten Foundation
Bestuurslid en Secretaris
Tel 010 846 45 34
rhk@schoutenfoundation.org