Subsidie

Prof. dr. J. M. Geleijnse

Foto: Levien Willemse

Hart / Vaat

Alle subsidies

Nierschade en sterfte na een hartinfarct; de rol van voeding en leefstijl

€ 785.960

Wageningen University & Research Wageningen

Hartpatiënten lijden vaak aan nierschade die kan leiden tot vroegtijdig overlijden. Er zijn aanwijzingen dat maatregelen op het gebied van voeding en leefstijl het verlies van de nierfunctie kunnen tegengaan, maar we weten nog niet goed hoe dat werkt. Ook weten we niet waarom hartpatiënten onderling van elkaar verschillen wat hun risico op nierschade betreft.

Anniek van Westing is sinds maart 2019 als promovendus werkzaam bij Wageningen Universiteit. Anniek onderzoekt de samenhang tussen voeding en nierfunctie bij personen met (een verhoogd risico op) een hartinfarct. Daarnaast richt zij zich op genetische aanleg en stoffen in het bloed (biomerkers) in relatie tot voeding, nierfunctie en sterfte na een hartinfarct.

In haar onderzoek maakt Anniek gebruik van het Alpha Omega Cohort, een langlopend onderzoek bij 4837 patiënten met een doorgemaakt hartinfarct. In dit onderzoek zijn uitgebreide metingen gedaan van de voeding, leefstijl, nierfunctie en het cardiovasculaire risicoprofiel. Nierfunctiemetingen zijn verricht bij de start van het onderzoek en na 40 maanden, en patienten worden al ruim 12 jaar gevolgd voor risico op sterfte. Anniek heeft in een eerdere fase van haar project een gunstig verband gevonden tussen linolzuur in het bloed en nierfunctie. Ook heeft ze de inname van zuivel bestudeerd, maar daarvoor werd geen beschermend verband gevonden met nierfunctiedaling na een hartinfarct.

Naast het Alpha Omega Cohort maakt Anniek gebruik van twee andere langlopende onderzoeken in gezonde populaties, de Rotterdam Study en Lifelines. In deze laatstgenoemde onderzoeken is een gunstig verband gevonden tussen kofieconsumptie en nierfunctie in groepen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, waaronder ouderen, obesen en diabeten.

Deze en andere resultaten van het project van Anniek leveren belangrijke inzichten in de relatie tussen voeding en nierfunctie, wat bijdraagt aan de preventie van chronische nierschade in patienten met (een verhoogd risico op) coronaire hartziekten.

Professor J. M. Geleijnse
December 2022

Contact
Rut Hausherr Kruidenier (mevr.)
Jaap Schouten Foundation
Bestuurslid en Secretaris
Tel 010 846 45 34
rhk@schoutenfoundation.org