Subsidie

Dr. R. C. L. Schuurmann

Foto: Levien Willemse

Hart / Vaat

Alle subsidies

Geruptureerd/
symptomatisch aneurysma -
Optimalisatie bij de behandeling van vaatchirurgische patiënten

€ 297.357

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Optimalisatie van het proces van samen beslissen bij de behandeling van vaatchirurgische patiënten ondersteund met innovatieve beeldvormende technieken. – Geruptureerd/symptomatisch aneurysma

AORTA DIAMETER EN CONTACTOPPERVLAK ENDOPROTHESE MET DE VAATWAND

Het eerste doel is om de diameter van de aorta te bepalen op de preoperatieve CT scan die wordt gebruikt om de operatie te plannen en de afmetingen van de endoprothese vast te stellen, en deze te vergelijken met de postoperatieve diameter bij ~100 patiënten met een geruptureerd aorta aneurysma. Hiermee verwachten we in kaart te kunnen brengen wat de spreiding is van de diameterafname als gevolg van het bloedverlies in deze patiënten, en dit te relateren aan de bloeddruk van de patiënt ten tijde van de operatie. Deze informatie zal worden gebruikt om de prothese voldoende te ‘oversizen’ zodat het risico op lekkage langs de endoprothese wordt verminderd.

Het tweede doel is om de appositie van de endoprothese aan de bovenzijde met de aortawand en aan de onderzijde in de heupslagader, en de positionering ten opzichte van de nierarteriën in kaart te brengen van ~100 patiënten die in de acute setting zijn behandeld. De appositie meten we op de 30-dagen CT scan en, indien beschikbaar, ook op een late follow-up CT scan. Door de late CT scan met de 30-dagen CT scan te vergelijken kunnen we detecteren of de appositie stabiel is of afneemt. We verwachten op deze manier, net als in eerder onderzoek bij electief behandelde patiënten14, lekkage langs de endoprothese (type I endoleak) vroegtijdig te kunnen detecteren. Daarbij onderzoeken we ook of er een verschil is in (verandering van) appositie en positionering van de endoprothese ten opzichte van patiënten die electief zijn behandeld aan een aneurysma wat nog niet is gescheurd.

BESLUITVORMING IN ACCUTE SETTING

Het doel is om een beslismodel te ontwikkelen dat de keuze om wel of niet te opereren van het geruptureerde aorta aneurysma kan ondersteunen. Het eerste doel is om uit te zoeken wat patiënten en zorgverleners belangrijk vinden om in dit model mee te nemen. Daarbij worden opties in de volgende categorieën onderzocht: klinische gegevens (anesthesiologisch en chirurgisch); geschiktheid van de anatomie voor een (endovasculaire) operatie; en wensen en verwachtingen van de patiënt en de familie. In samenwerking met het bedrijf Councyl AI zal het beslismodel worden ontwikkeld op basis van input van experts en patiënten volgens een gestandaardiseerde keuze-methode. Het beslismodel zal uiteindelijk bestaan uit een scoresysteem waarbij het advies wordt ingedeeld in een bepaalde categorie om wel of niet te opereren.

Het tweede doel is om het ontwikkelde beslismodel te valideren aan de hand van interviews met patiënten die in het verleden een operatie van een geruptureerd aneurysma hebben ondergaan. Er zal worden onderzocht hoe de keuzes bij deze patiënten hebben geleid tot de kwaliteit van leven, of patiënten tevreden zijn met de beslissingen die destijds gemaakt zijn, en hoe zij denken dat besluitvorming kan
worden verbeterd.

Wanneer het model is gevalideerd zal het worden ingezet in een prospectieve multicenter studie met vier Nederlandse academische en niet-academische centra die veel patiënten met een geruptureerd aorta aneurysma behandelen. Er zal worden onderzocht of het model helpt in de besluitvorming, en of er verschillen zijn tussen de ziekenhuizen.

Dr. R. C. L. Schuurmann