Subsidie

Prof. dr. M. C. Zillikens

Foto: Levien Willemse

Osteoporose

Alle subsidies

Rol van glycaton end-products en AGE-remmers

Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Met behulp van een eenvoudige huidmeting kan een maat voor stapeling van Avanced Glycation end-products (AGEs) (oftewel versuikerde eiwitten) in de huid worden verkregen.

Bij een stapelingsziekte worden stoffen afgebroken, maar opgeslagen (‘gestapeld’), wat leidt tot stoornissen in de functie van de desbetreffende organen. De hoeveelheid AGEs in weefsels wordt groter naarmate men ouder wordt en door ziekten, zoals suikerziekte en nierziekten. Dit is verder ook het geval onder invloed van leefstijl, zoals roken en het eten van AGE-rijke voeding, en door mogelijke erfelijke factoren. De toegenomen productie van AGEs en de stapeling hiervan in verschillend weefsel kunnen de functie hiervan verstoren en ertoe leiden dat men verschillende ouderdomsziekten krijgt.

Verband tussen AGEs

In het bevolkingsonderzoek ‘De Rotterdam Studie’ zijn AGEs in de huid gemeten met een nieuwe techniek (een zogenaamde AGE-reader) en hebben we de hoeveelheid AGEs die met de voeding wordt ingenomen, berekend. We hebben aangetoond dat er een verband is tussen AGEs gemeten in de huid en doorgemaakte botbreuken, maar vonden geen verband met de botmineraaldichtheid (de hoeveelheid botmineraal in botweefsel). Dit geeft de indruk dat AGEs vooral de botkwaliteit in negatieve zin beïnvloeden.

We hebben onderzocht of de hoeveelheid AGEs die met de voeding wordt ingenomen, verband houdt met de hoeveelheid AGEs gemeten in de huid. Er bleek inderdaad een verband aanwezig bij de groep deelnemers, maar alleen wanneer mensen met suikerziekte of nierziekten werden uitgesloten. Bij deze ziekten is de hoeveelheid AGEs in de huid al verhoogd door de ziekte zelf en is de voeding daardoor mogelijk van minder groot belang. De uitkomsten van dit onderzoek geven de indruk dat de hoeveelheid AGEs die wij met de voeding binnenkrijgen, mogelijk van belang is voor het krijgen van ouderdomsziekten.

Ook onderzochten we of hogere waarden van AGEs in de huid verband houden met sarcopenie; het gaat hierbij om een vermindering van spiermassa en kracht, waarvan sprake kan zijn wanneer men ouder wordt. Inderdaad vonden wij een verband tussen de hoeveelheid AGEs in de huid, een lagere spiermassa en spierkracht en een verminderde loopsnelheid. Dit suggereert dat AGEs een rol spelen bij een achteruitgang van onze spieren die te maken heeft met de leeftijd van een mens.

Tenslotte is er een begin gemaakt met een onderzoek in ons botlaboratorium om de effecten van AGEs op menselijke botaanmakende en botafbrekende cellen te bestuderen.

Professor M. C. Zillikens

Contact
Rut Hausherr Kruidenier (mevr.)
Jaap Schouten Foundation
Bestuurslid en Secretaris
Tel 010 846 45 34
rhk@schoutenfoundation.org