Subsidie

Prof. dr. J. P. P. M. de Vries

Foto: Levien Willemse

Hart / Vaat

Alle subsidies

Bloedvat-on-a-chip model voor het onderzoeken naar prothese-weefsel interactie

€ 508.500

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Het doel van dit projectvoorstel is tweedelig: 1. het creëren van een gestandaardiseerde en controleerbare kunstslagader (een zogenaamde bloedvat-on-a-chip), waarmee het effect van prothese-weefsel interactie nauwkeurig en gestandaardiseerd kan worden bestudeerd (zodat bijvoorbeeld geen dierproeven meer nodig zijn); 2. het aanpassen van het polymeer van de bekleding van een stent *, om gecontroleerde en gedoseerde ingroei te stimuleren en zo het loslaten van de stent, infecties of andere complicaties te voorkomen.

 Bloedvat-on-a-chip

Afbeelding van het experimentele bloedvat on-a-chip model zoals ontwikkeld in het UMCG

Het standaardiseren van het onderzoek naar de interactie tussen een bloedvat en stentmateriaal is nodig vanwege de beperkte hoeveelheid bloedvaten die verkregen kunnen worden uit menselijke kadavers. Daarnaast kan ook het aantal dierstudies worden beperkt, waarbij de bevindingen die worden gedaan bij dierstudies doorgaans niet altijd goed overeenkomen met het gebruik in mensen. Er wordt dus een mens-getrouw bloedvatmodel op een test-chip ontwikkeld met controleerbare omstandigheden en reproduceerbare eigenschappen, inclusief het behoud van de biologische activiteit. Dit is een cruciaal gereedschap voor de identificatie van klinische toepassingen binnen de behandeling van slagaderverkalking en andere aandoeningen betreffende hart en bloedvaten.

Gedoseerde ingroei van de prothese in een slagader

Het polymeer ePTFE, dat vaak wordt gebruikt bij endovasculaire** procedures, heeft geen interactie met de vaatwand, omdat het materiaal niet actief is. Het aanpassen van ePTFE om ingroei te stimuleren, is nog nieuwe materie. Het is bekend dat cellen zich aanpassen aan de omgeving en op materiaaleigenschappen reageren. Deze eigenschappen beïnvloeden de cel, en specifiek gedrag kan gestimuleerd worden, bijvoorbeeld ingroei. Door de oppervlakte-eigenschappen van het ePTFE te manipuleren, kan een ingroei worden gestuurd en gedoseerd. Deze ingroei kan vervolgens mogelijke complicaties, zoals lekkages rond stents die met ePTFE zijn bekleed of infecties, voorkomen.

Dit zal onderzocht worden in het nieuw ontwikkelde bloedvat-op-een-chip device, voordat er zal worden overgegaan op klinische studies.

Professor J. P. de Vries

 

* Metalen of kunststof buisje dat in het lichaam van een patiënt wordt geplaatst, bijv. in een bloedvat, om dit open te houden.

 ** Bij een endovasculaire ingreep behandelt de chirurg het probleem van het bloedvat door de ader of slagader aan te prikken. Hij brengt materiaal in het bloedvat in om het probleem op te lossen.