Subsidie

Prof. I. Kardys

Foto: Levien Willemse

Hart / Vaat

Alle subsidies

Deel 2:
Prognose en pathofysiologie van hartfalen

€ 900.000*

Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Deel 2 van de onderzoekslijn: Het verband tussen circulerende eiwitten en presymptomatische congestie bij patiënten met hartfalen

Het doel van dit onderzoek is om eiwitten die in het bloed circuleren op te sporen, die geassocieerd zijn met beginnende vochtophoping in het lichaam, die op haar beurt kan wijzen op een nadelig ziektebeloop bij hartfalen in de nabije toekomst. Deze beginnende vochtophoping wordt vastgesteld door in een vroeg stadium een stijging van de bloeddruk te meten in de longslagader, door middel van een implanteerbaar apparaatje dat op afstand kan worden uitgelezen. Als er eiwitten zijn die als verklikker kunnen fungeren van deze beginnende vochtophoping, dan zouden we deze kunnen gebruiken voor vroegdiagnostiek zonder de noodzaak om een dergelijk apparaatje te implanteren.

Update december 2022:

In dit onderzoek worden gegevens gebruikt uit een bestaande studie waarin patiënten met hartfalen worden bestudeerd. Deze patiënten hebben een apparaatje geïmplanteerd gekregen dat de bloeddruk in de longslagader meet. Het doel van dit onderzoek is om eiwitten die in het bloed circuleren op te sporen, die verband houden met beginnende vochtophoping in het lichaam. Deze beginnende vochtophoping wordt vastgesteld door in een vroeg stadium een stijging van de bloeddruk te meten in de longslagader, en kan op haar beurt wijzen op een nadelig ziektebeloop bij hartfalen in de nabije toekomst.

Momenteel is de PhD kandidate de voorbereidingen aan het treffen voor de eiwitmetingen in het reeds verzamelde bloed.

Prof. I. Kardys

* is het budget voor de drie onderzoeken