Missie

De Stichting is opgericht door Jaap Schouten op 25 januari 2006 en stelt zich ten doel: medisch wetenschappelijk onderzoek te bevorderen en financieel te ondersteunen, in het bijzonder onderzoek ten aanzien van hart- en vaatziekten, osteoporose en urologische aandoeningen. Tevens wil zij de internationale kennisoverdracht omtrent deze ziekten en hun geneeswijzen bevorderen en financieel ondersteunen.

Contact

tel 010 846 45 34
info@schoutenfoundation.org

Jaap Schouten Foundation

Stichting ter ondersteuning en bevordering van medisch wetenschappelijk onderzoek, internationale kennisoverdracht en scholingsactiviteiten.