Jaap Schouten

Jaap Schouten (1924-2010)

De succesvolle ondernemer

Jaap Schouten, geboren en getogen Rotterdammer, ging na zijn HBS tijd werken bij assuradeur ‘Schlencker Bicker Caarten‘ in Rotterdam. In een gebombardeerd kantoor – alleen een benedenverdieping en een kelder waren overgebleven – leerde hij het vak van A tot Z. In die tijd werd hij beëdigd tot makelaar in Assurantiën.

Bij zijn volgende werkgever ‘De Nederlanden van 1845’  – eveneens in Rotterdam –leerde hij als inspecteur alles wat er voor hem nog te leren viel. Met zijn onafhankelijke geest, een groot gevoel voor vrijheid en een genetisch bepaalde ondernemerszin startte hij in 1953 zijn eigen assurantiebemiddelingsbedrijf: ‘Schouten Assurantiën Rotterdam‘.

Zijn bedrijf groeide uit tot een onderneming met een kleine honderd medewerkers en een tweetal vestigingen in Rotterdam en Dordrecht. Een zestal B.V.’s – met elk hun eigen specialismen – werd beheerd door de Holding ‘Schouten Zekerheid Rotterdam B.V. ‘

Op 73-jarige leeftijd heeft hij zijn bedrijf verkocht en stopte hij officieel met zijn activiteiten in de verzekeringsbranche. Zijn opvolgers hebben zich na de overdracht in 1997 gevestigd in Capelle aan de IJssel, vanaf de Brienenoord zichtbaar als de “Schouten Toren”. Onder de nieuwe eigenaren heeft Schouten Zekerheid ook een viertal vestigingen geopend in het buitenland.

Omdat stoppen voor hem nooit een optie was vond hij na de overdracht een nieuwe locatie voor zijn privé kantoor in het World Trade Center in Rotterdam van waaruit hij de ontwikkelingen volgde van zijn opvolgers, met een open deur voor zijn vakgenoten en oud-collega’s. Tot 85-jarige leeftijd was de gang van huis naar zijn kantoor een nagenoeg dagelijkse.

 De “mensen mens“

Gedurende zijn werkzaamheden in de Holding als directeur/grootaandeelhouder is hij voorzitter geweest van de NVA (Nederlandse Vereniging van Makelaars in Assurantiën en Assurantieadviseurs, nu genaamd Adfiz), gevestigd te Amersfoort. Dit hield in dat hij toen zo’n duizend collega’s vertegenwoordigde en contacten onderhield met alle verzekeraars en overheidsinstellingen. Mede hierdoor heeft hij een prachtig netwerk op kunnen bouwen.

Na zijn voorzitterschap werd hij gevraagd om als Trésorier zitting te nemen in het Dagelijks Bestuur van de B.I.P.A.R. (Bureau International des Producteurs d’Assurance et des Réassurances). Een overkoepelend mondiaal orgaan van beroepsverenigingen van nationale verzekeringsmakelaars en -agenten, destijds gevestigd in Parijs. Een voor hem enerverende en inspirerende periode.

Naast zijn gedrevenheid in zijn vakgebied, had hij zijn hart verpand aan de autosport en de Nederlandse wateren. Zijn laatste schip voer onder de naam “Libertas”, genoemd naar een Romeinse godin die garant stond voor de vrijheid van slaven. Vrijheid stond bij hem hoog in het vaandel. “Zonder vrijheid kun je niet leven en zeker niet ondernemen”, (Citaat Jaap Schouten).

De keuze van een deel van het ten doel gestelde (ondersteuning kennisoverdracht) is enerzijds terug te vinden in de opdracht die hij zichzelf gaf om elke medewerker de keuze te bieden zich te specialiseren in “zijn” assurantiebranche.

Anderzijds heeft Jaap Schouten grote waardering gekregen voor de geneeskundigen die hem de laatste jaren tijdens zijn ziekte hebben bijgestaan, met name hart- en vaatziekten en urologie. Ziekten die hem uiteindelijk fataal werden. De grote waardering en vriendschap die ontstond tussen patiënt en arts hebben hem en zijn echtgenote Toos doen besluiten een Stichting in het leven te roepen om medisch wetenschappelijke onderzoeken, alsmede internationale kennisoverdracht financieel te ondersteunen en te bevorderen.

Jaap Schouten overleed in maart 2010. Het echtpaar is kinderloos gebleven. Het gehele vermogen zal na overlijden van zijn echtgenote worden geplaatst in de Stichting Jaap Schouten Foundation.

Contact

tel 010 846 45 34
info@schoutenfoundation.org

Jaap Schouten Foundation

Stichting ter ondersteuning en bevordering van medisch wetenschappelijk onderzoek, internationale kennisoverdracht en scholingsactiviteiten.