Onze website

Hoewel de website met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen er geen rechten aan de tekst van deze website worden ontleend. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van de informatie die hier wordt gegeven. De website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Stichting Jaap Schouten Foundation aanvaardt dus geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Schade dan wel gevolgschade welke het gevolg is van het gebruik danwel niet-gebruik van de aangeboden informatie wordt niet aanvaard.

Privacy statement

Jaap Schouten Foundation respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Jaap Schouten Foundation zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Stichting Jaap Schouten Foundation.

De informatie op deze internetsite zoals teksten, afbeeldingen, of software mag, ongeacht de verschijningsvorm, niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Stichting Jaap Schouten Foundation.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.  Stichting Jaap Schouten Foundation gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Jaap Schouten Foundation geen cookies ontvangt.

Wij gebruiken externe advertentietechnologie├źn van gerenommeerde derde partijen om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van internetadvertenties op onze site en de sites van derden te bepalen. Hiervoor maken we gebruik van cookies die door ons zijn aangeleverd en door ons zijn geplaatst. Dit is erop gericht bepaalde handelingen en transacties van bezoeker op onze website te registreren en op basis van deze gegevens bepaalde profielen aan te wijzen voor desbetreffende bezoekers. Wanneer de desbetreffende bezoeker op een website binnen het netwerk van onze partner komt, dan wordt er een advertentie uiting getoond op basis van het aangewezen profiel. In beide gevallen geven we het websitegebruik van bezoekers van onze website door aan de servers van onze partner. Tevens is in beide gevallen de informatie die namens ons wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden niet persoonlijk identificeerbaar.

Handelsregistratienummer

Stichting Jaap Schouten Foundation staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24390157.

Contact

tel 010 846 45 34
info@schoutenfoundation.org

Jaap Schouten Foundation

Stichting ter ondersteuning en bevordering van medisch wetenschappelijk onderzoek, internationale kennisoverdracht en scholingsactiviteiten.