Onze website

Hoewel de website met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen er geen rechten aan de tekst van deze website worden ontleend. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van de informatie die hier wordt gegeven. De website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Stichting Jaap Schouten Foundation aanvaardt dus geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Schade dan wel gevolgschade welke het gevolg is van het gebruik danwel niet-gebruik van de aangeboden informatie wordt niet aanvaard.

Privacy statement

Jaap Schouten Foundation respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Jaap Schouten Foundation zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Stichting Jaap Schouten Foundation.

De informatie op deze internetsite zoals teksten, afbeeldingen, of software mag, ongeacht de verschijningsvorm, niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Stichting Jaap Schouten Foundation.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Stichting Jaap Schouten Foundation gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.

Handelsregistratienummer

Stichting Jaap Schouten Foundation staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24390157.

Contact

tel 010 846 45 34
info@schoutenfoundation.org

Jaap Schouten Foundation

Stichting ter ondersteuning en bevordering van medisch wetenschappelijk onderzoek, internationale kennisoverdracht en scholingsactiviteiten.