Profilelschets Jaap Schouten

Jaap Schouten (1924-2010)

Contact

tel 010 846 45 34
info@schoutenfoundation.org

Jaap Schouten Foundation

Stichting ter ondersteuning en bevordering van medisch wetenschappelijk onderzoek, internationale kennisoverdracht en scholingsactiviteiten.