Wij kennen subsidies toe voor wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van hart- en vaatziekten, osteoporose en urologische aandoeningen.

Met deze subsidies draagt de stichting bij aan het vergroten van de internationale kennisoverdracht omtrent deze ziekten. De aandacht gaat met name uit naar het ondersteunen van medisch wetenschappelijk onderzoek. Bij het verlenen van een subsidie letten wij op het wetenschappelijk rendement van het ingediende onderzoek en de relevantie ervan voor de verbetering van het inzicht in hart- en vaatziekten, osteoporose en urologische aandoeningen.

Contact

tel 010 846 45 34
info@schoutenfoundation.org

Jaap Schouten Foundation

Stichting ter ondersteuning en bevordering van medisch wetenschappelijk onderzoek, internationale kennisoverdracht en scholingsactiviteiten.